EU-parlamentariker föreslår minska ledamöter

8 september 2017

Ordföranden och vice ordföranden för EU-parlamentets konstitutionsutskott, Danuta Hübner och Pedro Silva Pereira, föreslår att antalet ledamöter minskas från dagens 751 till 700 efter att Storbritannien lämnar. Storbritannien har 73 ledamöter och de övriga 22 vill de ska fördelas till andra medlemsländer.