EU och Kina jämnstora exportörer

24 augusti 2017

Kina och EU står för 17 procent respektive 16 procent av all export i världen. På tredje plats i storleksordning kommer USA med 14 procent av världsexporten, rapporterar Eurostat. När det gäller import är ordningen omvänd: USA har 18 procent av all import i världen följt av EU 15 procent och Kina 12 procent. EU, Kina och USA står tillsammans för nästan hälften av all internationell handel.