EU och Japan inför fritt flöde av data

17 juli 2018
Uppdaterad: 18 juli 2018

EU och Japan enades på tisdagen om att ländernas respektive juridiska skydd för data och personuppgifter ska gälla likvärdigt i bägge länder så att data kan flöda fritt. Det innebär bland annat att europeiska företag får tillgång till en marknad med 127 miljoner japanska konsumenter. Avtalet kompletterar frihandelsavtalet som parterna också tecknade i dag, enligt EU-kommissionen.