EU-myndigheter vill stoppa AI-identifiering på allmän plats

22 juni 2021

EU:s organ för dataskydd vill direkt förbjuda bruket av artificiell intelligens (AI) för att identifiera människor på allmänna platser, skriver TT/GP. Teknologin innebär extremt hög risk för den personliga integriteten, anser dataskyddsstyrelsen (EDPB) och datatillsynsmannen (EDPS). De syftar på igenkänning av ansikten, gångart, fingeravtryck, dna, röst och andra biometriska eller beteendemässiga särdrag.