EU: Moldavien fortfarande korrupt

6 april 2018

”Korruptionen är fortsatt omfattande. Rättsväsendets oberoende, upprätthållandet av lag och ordning så väl som nationella antikorruptionsmyndigheten behöver betydande förbättringar”, heter det årets EU-rapport om Moldavien. Landet är enligt Transparency Internationals korruptionsindex efter Ryssland och Ukraina det mest korrupta landet i Europa.