EU-ministern tror budgetfrågan kan sätta press på Ungern och Polen

19 februari 2019

I dag tisdag diskuterar EU-ministrarna de pågående processerna mot Polen och Ungern om rättsstatsprincipen i de två medlemsländerna. Frågan har behandlats i flera år och inga beslut väntas i dag men EU-minister Hans Dahlgren (S) tror att detta kan komma att ändras när man snart ska börja diskutera unionens nästa långtidsbudget. Där finns ett förslag om att medlemsländer som inte respekterar  EU:s grundläggande värderingar och rättsstatens principer riskerar indraget EU-stöd.

– Det är i budgetfrågan som man kan sätta kraft bakom orden, sade Dahlgren innan tisdagens möten med sina EU-ministerkollegor i Bryssel.