EU-medel i Sverige ska utredas

8 november 2021

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att utreda hanteringen av EU-medel i Sverige. Syftet med utredningen är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering av sådana medel. Senast den 1 december 2023 ska uppdraget redovisas.