EU med flera vill reformera WTO

26 november 2018

I dag, måndag, har EU tillsammans med bland annat Australien, Kanada, Kina och Indien presenterat ett nytt förslag till förändringar av hur WTO:s skiljedomstol ska fungera. Detta som ett svar på den pågående konflikten där USA blockerar utnämningen av nya domare till skiljedomstolen som avgör handelstvister mellan länder, vilket gjort att systemet riskerar att upphöra att fungera. Det nya förslaget, som ska presenteras vid WTO:s möte den 12 december, försöker bland annat ta itu med att domstolsförfarandena nu kan ta längre än de 90 dagar som WTO:s regler uppger, vilket är en av sakerna som USA varit missnöjt med.