EU-länderna redo förhandla om investeringsdomstol

20 mars 2018

Medlemsländerna har gett mandat till EU-kommissionen att börja förhandla om en global domstol för att lösa investeringstvister. Tanken är att den ska ersätta den kritiserade mekanismen som finns i flera av EU:s nuvarande handelsavtal samt de många bilaterala investeringsavtalen som EU-länderna har.

Enligt mandatet ska EU bland annat jobba för en domstol med permanenta domare, transparenta förhandlingar och möjlighet att överklaga beslut.