EU-länderna körde över parlamentet om polsk revisor

2 februari 2021

EU-länderna har godkänt Polens kandidat, Marek Opioła, till posten som landets ledamot i Europeiska revisionsrätten. I en rådgivande omröstning innan jul avvisade EU-parlamentet med stor majoritet Opiołas kandidatur. Det är andra gången som medlemsländerna inte hörsammar parlamentets åsikt i fråga om Polens ledamot i revisionsrätten.