Annons

EU-länder får kritik för dålig djurhållning

14 november 2018

Europeiska revisionsrätten anser att EU:s medlemsländer inte uppfyller de minimikrav som finns om djurs välmående, vilket framgår i en ny rapport. EU-kommissionen har utfärdat riktlinjer för hur djur ska transporteras och slaktas men dessa följs inte alltid. Revisorerna anser därför att EU måste vidta åtgärder för att efterlevnaden av lagstiftningen ska bli bättre.