EU-kommissionen tonar ned hotet om nya USA-tullar

10 april 2019

EU-kommissionen tonade på tisdagen ned betydelsen av USA:s hot om strafftullar på varor från EU som kompensation för europeiska subventioner till Airbus, rapporterar Direkt/Di. EU kommer att lämna in ett liknande krav på kompensation för amerikanska subventioner till Boeing. I slutändan väntar sig kommissionen att EU och USA når en överenskommelse om varandras kompensationskrav.