EU-kommissionen granskar rättsstatligheten i Polen

4 januari 2016
Vid EU-kommissionens nästa möte 13 januari ska situationen i Polen diskuteras efter att det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa genomfört en rad kontroversiella lagar.Läs mer