EU jobbar vidare med Göteborgstoppmötet

18 december 2017

På EU:s decembertoppmöte beslutades att arbeta vidare med olika sociala frågor som diskuterades under Göteborgstoppmötet tidigare i höst. Enligt regeringen ska EU ”bland annat genomföra den så kallade sociala pelaren, underlätta en välfungerande social dialog på flera nivåer och arbeta snabbare med pågående lagstiftningsärenden som handlar om sociala frågor. EU ska också följa upp handlingsplanen för att hantera löneskillnader som beror på kön.”