EU-förslag ska bryta USA:s IT-dominans

31 januari 2020

EU-kommissionen väntas i mitten av februari presentera ett förslag om att skapa en inre marknad för data, rapporterar Reuters som läst ett utkast till förslag. Ett av syftena är att utmana den dominans som amerikanska företag som Facebook, Google och Amazon i dag har på nätet.