EU-förslag om internetutbyggnad kritiseras i riksdagen

23 november 2016
Uppdaterad: 30 januari 2018

Riksdagens trafikutskott menar att ett förslag från EU-kommissionen om stöd till installation av trådlöst internet i lokala samhällen riskerar att bryta mot subsidiaritetsprincipen som säger att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU. Om minst en tredjedel av de nationella parlamenten gör likadant måste EU-kommissionen omvärdera sitt förslag.