EU-förhandlingar om vaccinintyg närmar sig

15 april 2021

EU-ländernas regeringar enades på onsdagen om sin syn på hur det gemensamma vaccinityget ska utformas. Närmast väntas förhandlingar med Europaparlamentet som tar sin förhandlingsposition i slutet av april. I mars lade kommissionen ett förslag på vaccinintyg för att underlätta en säker och fri rörlighet inom EU och EES-länderna. Målet är att få fram intyget för bosatta inom EU lagom till sommaren.