EU-förhandlare klarade tidsfrist för 2020-budget

19 november 2019

Bara några timmar innan tidsfristen för förhandlingarna om nästa års EU-budget löpte ut enades företrädare för medlemsländerna och EU-parlamentet natten till tisdagen. Storleken på budgeten uppgår till 153,57 miljarder euro, motsvarande 1 640 miljarder kronor.