EU ett litet steg närmare klimatmål – Sverige i topp

12 februari 2019

Andelen förnyelsebar energi under 2017 var i EU 17,5 procent, visar en sammanställning från Eurostat. EU:s mål är att minst 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara källor år 2020. Samtidigt var Sverige det medlemsland som hade klart högst andel förnyelsebart: 54,5 procent.