Rumänien måste acceptera homorättigheter

5 juni 2018
Uppdaterad: 5 juni 2018

EU-domstolen slog på tisdagen fast att de rättigheter som samkönade äktenskap i ett EU-land för med sig innebär att samkönade par har rätt att uppehålla sig i andra medlemsländer där sådana äktenskap inte godkänns.

Fallet gäller en rumän och en amerikan som 2010 gift sig i Belgien där homoäktenskap är lagligt. Paret fick dock avslag om ett längre uppehållstillstånd av den rumänska staten när de ville flytta dit eftersom amerikanen inte räknades som make då samkönade äktenskap inte erkänns i Rumänien.

”Även om det står medlemsstaterna fritt att tillåta samkönade äktenskap eller inte, får de inte hindra en unionsmedborgares rätt att fritt uppehålla sig inom medlemsstaterna genom att neka dennes make eller maka av samma kön, som är medborgare i ett icke EU-land”, heter det i ett uttalande från domstolen. Hela domen.