EU-domare: ECB:s stödköp okej

4 oktober 2018
Uppdaterad: 4 oktober 2018

I ett utlåtande anser EU-domstolens generaladvokat Melchior Wathelet på torsdagen att Europeiska centralbankens stödköp av krisande euroländers statsobligationer under eurokrisen i det så kallade PSPP-programmet inte låg utanför ECB:s befogenheter. Det är den tyska författningsdomstolen som bett EU-domstolen utreda huruvida stödköpen inkräktade på medlemsländernas befogenheter. EU-domstolen följer i en majoritet av fallen generaladvokatens utlåtande.