EU-dom: Uber förlorar mot Frankrike

10 april 2018

Frankrike hade rätt när landet drog taxiappen Uber PoP inför domstol för att ha bedrivit olaglig taxiverksamhet utan att först ha meddelat EU-kommissionen. Det slår EU-domstolen fast i en dom på tisdagen. Beslutet kommer dock få begränsas verkan eftersom Uber Pop inte längre verkar i Frankrike.

I december i fjol slog EU-domstolen fast att Uber ska ses som en transporttjänst och inte som en förmedlingstjänst.