EU detaljgranskar Googles annonsverksamhet

18 mars 2021

I januari började EU:s tillsynsmyndigheter samla in stora mängder data om Googles annonsverksamhet och hela värdekedjan kring den. Nu ska all information granskas av EU för att se huruvida Google bidrar till en snedvriden konkurrens på annonsmarknaden, rapporterar Dagens media.