Ester och ryssar allt mer integrerade

28 mars 2017

I Estland blir de två invånargrupperna ester och ryssar alltmer integrerade, rapporterar Ekot. Fler ur den ryska minoriteten studerar på estniska än tidigare, och premiärministern vill öppna den känsliga frågan om medborgarskap för de ryskspråkiga som ännu lever som statslösa, vissa i flera generationer.