EPP:s ungdomsförbund fördömer Polens och Ungerns agerande

4 december 2020

Det konservativa och kristdemokratiska ungdomsförbundet YEPP, där bland andra Moderata ungdomsförbundet, MUF, och det Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU, ingår fördömer Ungerns och Polens agerande och uppmanar båda medlemsstaterna att dra tillbaka sina veton mot EU:s flerårsbudget och coronafonden. Till Europaportalen säger företrädare att "Rättsstatens principer ska efterföljas om man ska motta EU-medel."