Energisnålare byggnader ett steg närmare

20 december 2017
Uppdaterad: 20 december 2017

EU-länderna och EU-parlamentet enades preliminärt på tisdagskvällen om nya regler för energiförbrukningen i byggnader. Syftet med det nya regelverket är att se till att byggnader, som i dag står för 40 procent av den totala energikonsumtionen i EU, ska bli mindre energikrävande.