Domstol stoppar dödshjälp i Portugal

16 mars 2021

Högsta domstolen i Portugal har underkänt en lag som avkriminaliserar dödshjälp. Lagen godkändes av parlamentet i slutet av januari, men enligt domstolen har de situationer då medicinskt assisterad dödshjälp kan accepteras inte blivit formulerats "med erforderlig tydlighet”, skriver TT/SvD. Lagtexten går nu tillbaka till parlamentet som kan ändra den och skicka tillbaka den till domstolen.