Dieselgate: ”Volkswagen måste göra mer”

17 juli 2018

EU-kommissionen, liksom nationella konsumentmyndigheter, välkomnar att Volkswagen reparerat cirka 80 procent av de dieselbilar som upptäcktes ha för höga avgasutsläpp i samband med Dieselgate-skandalen. Samtidigt anser de att biltillverkaren måste utöka sin garanti och även ta ansvar för problem som kan uppstå efter reparationerna.

– VW fullföljde handlingsplanen som de lovade mig, men det var också allt, sade Věra Jourová, kommissionär för rättsliga frågor i ett uttalande.