Demokratisk backlash i Rumänien intensifierar protester

12 mars 2019

Rumänien är det senaste av EU-länder där landets regering anklagas för att urholka demokratin. Varje dag protesterar studenter och jurister. De kräver att regeringen drar tillbaka sina lagförslag som försvagar landets antikorruptionslagar, rapporterar SVT.