De kandiderar till Europaparlamentet

19 oktober 2018
Uppdaterad: 19 oktober 2018

Elva svenskar har hittills uppgivit till Europaportalen att de kandiderar i EU-valet 2019. Följ den löpande sammanställningen här. Tre svenska Europaparlamentariker har samtidigt tackat nej till omval: liberalernas Jasenko Selimović och socialdemokraterna Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson.