Ceta godkänt i Frankrike

24 juli 2019

Den franska nationalförsamlingen ratificerade på tisdagen EU:s frihandelsavtal med Kanada, Ceta, med siffrorna 266 för och 213 mot. Hittills har 14 av de 28 EU-länderna ratificerat avtalet, däribland Sverige.