Ceta får klartecken i tysk domstol

13 oktober 2016
Tysklands författningsdomstol förkastade på torsdagen de klagomål som lämnats in mot att EU:s handelsavtal med Kanada, Ceta, kan börja gälla innan det ratificerats i alla nationella parlament. I nästa vecka tar EU-ländernas handelsministrar beslut om Ceta där det krävs enhällighet. ■Läs mer