Britter: Handel viktigare än invandringsminskning

17 oktober 2016
49 procent av de tillfrågade britterna i en opinionsundersökning i The Independent anser att regeringen bör prioritera fördelaktiga handelsavtal med EU-länderna när Storbritannien lämnar EU. 39 procent anser istället att fokus bör ligga på att få ned invandringen till landet. >>>Läs mer