Bosnien ett steg närmare EU

21 september 2016
Medlemsländernas regeringar godkände på tisdagen Bosnien-Hercegovinas ansökan om EU-medlemskap vilket innebär att EU-kommissionen nu kan utvärdera huruvida landet kan ges kandidatstatus och därmed börja förhandla om medlemskap. ■