Borgmästare i Visegradländerna enas mot sina regeringar

16 december 2019

I dag måndag träffas borgmästarna för huvudstäderna i de fyra Visegradländerna Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien för att underteckna en pakt, rapporterar FT. Borgmästarna vill utgöra en motvikt mot ländernas regeringar som går på krigsstigen med övriga EU-länder inom bland annat migration, klimat och rättsstatlighet.