Beslut om brittisk kommissionärskandidat innan augusti

11 juli 2016
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker intervjuade på måndagen under en timme Storbritanniens kommissionärskandidat Julian King. Beslut om Kings lämplighet och eventuella ansvarsområden meddelas innan slutet av juli. ■