Bättre förbindelser med Asien viktigt för EU

19 oktober 2018

De senaste två dagarna har 51 regeringschefer från Europa och Asien träffats i Bryssel. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker betonade i sitt inledningstal att han är en ivrig anhängare av multilateralism och att EU gärna ytterligare vill närma sig Asien bland annat via nya frihandelsavtal och än större student- och forskarutbyten. Man vill också satsa på nya transport- och bredbandsnät för att underlätta kontakterna, sade han.