Annons

Banklobyister försöker urvattna nya EU-krav

18 augusti 2021
Uppdaterad: 18 augusti 2021

Banker uppvaktar intensivt EU-kommissionen i sina ansträngningar att urvattna EU:s uppgradering av kapitalkraven i den så kallade i Basel lll-överenskommelsen,  rapporterar Politico. De europeiska bankerna menar att reformerna kommer att skada ekonomin genom att begränsa utlåningen under EU:s återhämtning från coronapandemin. Kapitalkraven i Basel III, som tillkom efter finanskrisen 2010, anger globala minimikrav på hur mycket pengar och tillgångar av olika slag banker måste ha sparat för att klara ekonomiska kriser. I oktober väntas EU-kommissionen lägga fram ett förslag om skärpta kapitalregler för att ytterligare stärka bankernas krisberedskap.