Baltiska och polska parlamenten mot obligatoriska flyktingkvoter

25 maj 2016
När EU-länderna i fjol enades om att fördela 160 000 flyktingar från Italien och Grekland ställde sig de tre baltländerna och Polen bakom det. Men när nu kommissionen vill göra fördelningen permanent går de fyra ländernas parlamentet mot förslaget.Läs mer