Australien, Nya Zeeland och EU till förhandlingsbordet

22 maj 2018

EU-kommissionen fick på tisdagen godkännande från unionens handelsministrar att börja förhandla om handelsavtal med Australien och Nya Zeeland. Planen är att minska handelshinder, avskaffa tullar på varor och förbättra tillträdet till marknaderna för tjänster och offentlig upphandling.

EU:s handel med Australien uppgår idag till ungefär 500 miljarder kronor medan handeln med Nya Zeeland ligger kring 90 miljarder kronor.