Annons

Asylfrågan hett ämne i Junckertal

6 september 2018
Uppdaterad: 7 september 2018

På onsdag ska EU-kommissionens avgående ordförande Jean-Claude Juncker hålla sitt linjetal om läget i unionen, och enligt uppgift kommer det att innehålla nya förslag kring asylpolitiken, inklusive förstärkning av EU:s yttre gränser och kustbevakning, samt propåer om snabbare återvändande och ett stödpaket till afrikanska länder.

Juncker kommer också ta upp att EU vill förbjuda terroristpropaganda på nätet och ge mer stöd till EU:s it-säkerhetsmyndighet Enisa.