Andersson: EU bör fokusera på migrationsfrågan

27 september 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Vid ett tal i Bryssel på tisdagen om framtidens EU-budget krävde den svenska finansministern Magdalena Andersson (S) omfattande förändringar. – Problemet i dag är att alltför mycket av EU-budgeten används för att bevara ekonomiska strukturer. För att ändra på detta bör vi minska den gemensamma jordbrukspolitiken och delar av sammanhållningspolitiken avsevärt på medellång sikt. [Och istället] till exempel att finna hållbara lösningar på de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration, sade Andersson. ■