Annons

Allvarlig kritik mot EU:s asylbyrå

9 oktober 2018
Uppdaterad: 27 december 2018

EU:s asylbyrå, Europeiska stödkontoret för asylfrågor, får kritik av Europeiska revisionsrätten för en kritisk personalsituation med bland annat en stor del vakanser som man inte klarar av att tillsätta. Revisionsrätten kritiserar också att kontorets betalningar systematiskt inneburit överträdelser av gällande regler.

EU:s resterande 40 byråer får godkänt för räkenskapsåret 2017.