Alla budgetutkast inkomna i Bryssel

16 oktober 2018

Inför den årliga granskningen av euroländernas ekonomier meddelade EU-kommissionen på tisdagen att alla euroländer klarat tidsfristen och skickat in sina utkast på nationella budgetar för 2019. Kommissionen ska nu granska dem för att se att de inte bryter mot EU:s regler för budgetunderskott. Därefter utfärdar kommissionen rekommendationer till euroländernas regeringen för att komma till rätta med eventuella brister.