50-procentig ökning av fall av våld i hemmet i Portugal

9 mars 2016
Mellan 2013 och 2015 ökade antalet anmälda fall av våld i hemmet i Portugal med 50 procent enligt landets justitiekansler. Läs mer