Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt energiprisstöd bland de lägsta i EU

Bara två EU-länder har öronmärkt förhållandevis mindre pengar än Sverige på att försöka mildra konsekvenserna av energikrisen. 350 miljarder euro har utlovats till olika typer av stödåtgärder av EU-länderna under det senaste året.

Ekonomitankesmedjan Bruegel har sammanställt hur mycket varje medlemsland på nationell nivå har vigt åt att lindra effekterna av prisökningarna sedan energikrisens början för ett år sedan. Totalt handlar det i EU om över 350 miljarder euro. Det motsvarar mer än tre svenska statsbudgetar.

Energikrisen har drabbat EU-länderna i olika utsträckning och sammanställningen visar att de insatser som de enskilda medlemsländerna gjort på nationell nivå skiljer sig tydligt åt. I förhållande till sin ekonomi har Kroatien, Grekland och Italien sedan september i fjol lagt ut mest pengar för att mildra effekterna för hushåll och företag.

Sverige hör till den andra sidan av skalan och hör tillsammans med Irland och Finland som lagt ut förhållandevis minst pengar på att hjälpa utsatta.

Annons

Tyskland står nästan för mest

Med 100 miljarder i olika åtgärder är Tyskland det enskilda EU-land som öronmärkt mest krispengar. Sveriges regeringen har enligt Bruegel utlovat insatser till ett värde av 1,6 miljarder euro, motsvarande 17,5 miljarder kronor.

Storbritannien i en klass för sig

I sammanställningen ingår även icke-EU-länderna Storbritannien och Norge. Storbritannien skiljer sig massivt från övriga länder med att ha öronmärkt motsvarande 6,5 procent av sin samlade ekonomi på energiåtgärder. Det motsvarar över 178 miljarder euro eller lite mer än hälften av vad alla EU-länder tillsammans spenderat.