Luftkonditionering får endast användas till att få ner värmen till 27 grader på spanska kontor enligt nya restriktioner. Här Cuatro Torres Business Area i Madrid.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Spanien gör mest för att spara energi – Tyskland minst

Spanien är just nu bäst och Tyskland sämst när det gäller att vidta konkreta åtgärder för att minska sin gasanvändning för att klara kommande vinter utan rysk gas. Det visar tidningen Politicos genomgång av vad några av de stora EU-länderna gör för att spara energi.

För att klara vinterns behov av gas, inte minst för uppvärmning av bostäder i många medlemsländer, föreslog EU-kommissionen i slutet av juli att alla EU-länder ska minska gasförbrukningen med 15 procent jämfört med tidigare år.

Endast en vecka efter ställde sig EU-länderna bakom förslaget efter att ha nått en kompromiss som lättar på kraven för vissa länder. Hur länder minskar sin gasanvändning är upp till dem själva att besluta. 

Annons

I en genomgång av de stora ländernas åtgärder för att minska energiförbrukningen, gjord av tidningen Politico, drar länderna dock fötterna efter sig. 

Endast Spanien får gott betyg för sina försök att minska landets energianvändning och därmed försöka begränsa beroendet av rysk gas. Bland annat har kontor, butiker och restauranger tvingats skruva ner luftkonditioneringen, och butikerna ska hålla sina dörrarna stängda när luftkonditionering är på och släcka belysningen efter stängningstid på kvällen. Även offentliga byggnader har fått vidta liknande åtgärder. 

Däremot får Italien, Polen, Frankrike och Tjeckien låga poäng av Politico för sina åtgärder. Frankrike jobbar visserligen på en plan för att begränsa energianvändningen som ska presenteras i slutet av september – men än så länge är detaljerna i förslaget inte kända, utöver ett möjligt förbud mot upplyst gatureklam. 

Lägst poäng i genomgången – 1 av 10 – får Tyskland som än så länge inte har någon bindande plan för hur energianvändningen ska minska – trots att landet tryckte på hårdast för bindande EU-mål för minskad energikonsumtion i uppgörelsen i juli. Tyskland är också starkt beroende av rysk gas som, enligt Politico, står för en tredjedel av landets gasanvändning.