Solidaritetsuppgörelsen gäller omfördelning av främst personer som ankommer EU via Medelhavet. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige ställer sig utanför flyktinguppgörelse i EU

Sverige tillsammans med bland annat Ungern, Polen och Danmark vill inte vara med i EU:s nya frivilliga omfördelning av flyktingar eller bidra finansiellt.

För knappt två veckor sedan gjorde EU-ländernas migrationsministrar ett genombrott i förhandlingarna som pågått i många år om en ny asyl- och migrationspolitik i unionen. I uppgörelsen ingick att på frivillig och tillfällig basis omfördela migranter som främst räddas till havs och bedöms ha skyddsbehov. 

Sverige har länge drivit linjen om en tvingande omfördelning av flyktingar i EU men väljer nu att stå utanför den frivilliga lösningen man enats om. Det framgår av det franska ordförandeskapet som lett förhandlingarna.

Sverige får sällskap av Danmark och Österrike som också tog emot många flyktingar 2015-2016 och länder som Ungern och Polen som hela tiden motsatt sig idén på en omfördelning av flyktingar.

De frivilliga länderna ska uppge hur många flyktingar de kan ta emot och/eller hur mycket de kan bidra med.