Utrikesminister Ann Linde (S) meddelade på fredagsförmiddagen att Sverige säger ja till att ge Ukraina och Moldavien kandidatlandsstaus i EU.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige vill öppna EU-dörren för Ukraina

Sverige säger ja till att ge Ukraina och Moldavien kandidatlandstatus till EU. Det bekräftade utrikesminister Ann Linde (S) på fredagen. 

– Det kommer dock följa på villkor innan vi kan inleda förhandlingar, säger Ann Linde.

Vad gäller Georgiens kandidatstatus hänger dock frågan fortfarande i luften. 

– Vi säger ja till kandidatlandstatus för både Ukraina och Moldavien, sade Ann Linde efter att EU-nämnden sammanträtt på fredagen.

Alla åtta riksdagspartier var eniga i frågan. 

Utrikesministerns uttalandet kommer timmar innan EU-kommissionen presenterar sitt yttrande om frågan – där man förväntas rekommendera att Ukraina och Moldavien ges kandidatlandsstatus. 

På frågan om Georgiens kandidatlandsstatus vill Sverige invänta EU-kommissionens förslag och diskutera det på ett extrainsatt sammanträde i EU-nämnden på måndag. 

– Problemet med Georgien är att man har gått kraftigt tillbaka vad gäller demokratiska principer och rättsstatens principer på ett sätt som är väldigt olyckligt. Vi tror att kommissionen kommer att ta upp detta och att man troligen kommer säga att man först måste man reda ut det här innan man får kandidatlandstatus men att man är beredd att ge det när man uppfyllt kraven, exempelvis att inte fängsla oppositionella. Där måste vi naturligtvis titta på hur kommissionen formulerar sig, sade Ann Linde.  

Men krav kommer även att ställas på Ukraina och Moldavien. 

– Det är inte så att det kommer att bli carte blanche utan det kommer ställas villkor på länderna, som exempelvis korruptionsbekämpning och mediefrihet, innan förhandlingar kan inledas, sade Ann Linde.

Delade meningar om Georgien

Medan EU-nämnden var enig i frågan om Ukraina och Moldavien var partierna splittrade i frågan om Georgien. 

– Från Centerpartiets sida är vi tydliga: vi tycker att alla tre länder ska få kandidatstatus när Europeiska rådet träffas [nästa vecka], sade Kersin Lundgren (C) efter morgonens möte.

Kerstin Lundgren understryker att varje land har sina villkor som måste uppfyllas eftersom var och ett befinner sig i olika situationer. 

– Men det är viktigt att vi inte lämnar Georgien utanför. Georgien var det första landet som drabbades av Rysslands imperiedrömmar 2008. EU och Sverige var för svaga i reaktionen på det angrepp som då skedde mot Georgien. Nu måste vi vara tydliga så att vi inte gör om misstaget från 2008, sade hon.