Hoppa till artikelns andra spalt.

Stor opinionsundersökning: Satsa mer på gemensamt försvar i EU

Försvar och säkerhet pekas ut som EU:s viktigaste fråga i år av invånarna i medlemsländerna som vill se fler gemensamma satsningar på områdena. Svenskarna tillhör de mest negativa till att ha en gemensam utrikespolitik i EU.

EU-kommissionen har bett invånare i alla medlemsländer peka ut vilka frågor unionen bör prioritera under 2022. Det enskilt största området i undersökningen som presenterades i veckan är försvar och säkerhet. Därefter kommer arbetet med att göra EU mindre beroende av energi från andra länder.

Svenskarna pekar ut minskat energiberoende tillsammans med klimat- och miljöfokus som de två viktigaste frågorna för EU att prioritera i år. 

Stort stöd för försvarssatsningar

Annons

Det finns samtidigt ett tydligt stöd för mer gemensamma satsningar på försvar mellan medlemsländerna som att agera samfällt för att försvara territorium och lägga mer pengar på försvar. (Artikeln fortsätter under grafiken.)

Svenskar tvekar om gemensam utrikespolitik

De tillfrågade har även fått ta ställning till huruvida EU-länderna bör ha en gemensam utrikespolitik och försvars- och säkerhetspolitik. På EU-nivå finns ett tydligt stöd för detta. Men svenskarna är med skeptiska även om en majoritet stödjer båda förslagen, i synnerhet försvars- och säkerhetspolitik.